แบบบ้าน

แบบบ้าน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 145 ตร.ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 165 ตร.ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 178 ตร.ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านแฝด 2 ชั้น

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ทาวน์โฮม 2 ชั้น

ชั้นล่าง

ชั้นบน