ธาดาทาวน์ออร่า

แนวคิดโครงการ

ธาดาทาวน์ ออร่า

“ครบครันชีวิตทันสมัย

ใจกลางทุกความสุข”

” บ้านดีไซน์ทันสมัย ท่ามกลางธรรมชาติรอบตัวในบรรยากาศภูเขาที่ สงบ ส่วนตัว เกิดเป็นแรงบันดาลใจ และพลังในการใช้ชีวิตทันสมัยสมบูรณ์แบบ ได้อย่างกลมกลืน ลงตัวกับธรรมชาติ “