ธาดาทาวน์ 1

แบบบ้าน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านแฝด 2 ชั้น (Duplex)

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (Prestige)

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น (Casa)

ชั้นล่าง

ชั้นบน