ทำเลที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

“สัมผัสความสุขอย่างมีรสนิยม
ส่วนตัวที่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ด”

10 นาที

เทสโก้โลตัส
ร.พ.ปิยะเวชช์
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

15 นาที

โรงเรียนมารีวิทย์
นิคมฯอมตะซิตี้
เมกาโฮม

ทำเลที่ตั้ง

“สัมผัสความสุขอย่างมีรสนิยม
ส่วนตัวที่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ด”

10 นาที

เทสโก้โลตัส
ร.พ.ปิยะเวชช์
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

15 นาที

โรงเรียนมารีวิทย์
นิคมฯอมตะซิตี้
เมกาโฮม

Google Map
แผนที่