ธาดาพาร์ค 2

แนวคิดโครงการ

ธาดา พาร์ค2

“ครบครันชีวิตทันสมัย

ใจกลางทุกความสุข”

” ให้คุณใช้ชีวิตการเดินทางได้สะดวก สบาย ใกล้นิคมฯชั้นนำมากมาย เช่น นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด สยามอีสเทิร์น อมตะซิตี้ และพร้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย อาทิ ห้างโลตัส , โรงเรียนนานาชาติ , โรงพยาบาล เป็นต้น “

ลงทะเบียน

โครงการธาดาพาร์ค 2