ทำเลที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

“สัมผัสความสุขอย่างมีรสนิยม
ส่วนตัวที่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ด”

10 นาที

เทสโก้โลตัส
ร.พ.ปิยะเวชช์
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

15 นาที

โรงเรียนมารีวิทย์
นิคมฯอมตะซิตี้
เมกาโฮม

ทำเลที่ตั้ง

“สัมผัสความสุขอย่างมีรสนิยม
ส่วนตัวที่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ด”

10 นาที

เทสโก้โลตัส
ร.พ.ปิยะเวชช์
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด

15 นาที

โรงเรียนมารีวิทย์
นิคมฯอมตะซิตี้
เมกาโฮม

Google Map
แผนที่

ลงทะเบียน

โครงการธาดาพาร์ค 2