ธาดาพาร์ค

แบบบ้าน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านแฝด 2 ชั้น

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 145 ตร. ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 164 ตร. ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 192 ตร. ม.

ชั้นล่าง

ชั้นบน