ที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

“ใช้ชีวิตง่ายทุกการเดินทาง
เชื่อมต่อความสะดวกเหนือใคร”

5 นาที

ร.ร.มารีวิทย์
เมกาโฮม
.

10 นาที

ร.พ.ปิยะเวชช์
โลตัส
.

10 - 20 นาที

นิคมฯอมตะซิตี้
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมฯเหมราช

ทำเลที่ตั้ง

“ใช้ชีวิตง่ายทุกการเดินทาง
เชื่อมต่อความสะดวกเหนือใคร”

5 นาที

ร.ร.มารีวิทย์
เมกาโฮม
.

10 นาที

ร.พ.ปิยะเวชช์
โลตัส
.

10 - 20 นาที

นิคมฯอมตะซิตี้
นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด
นิคมฯเหมราช

Google Map
แผนที่

ลงทะเบียน

โครงการธาดาทาวน์ เคิร์ฟ