ธาดาทาวน์ เคิร์ฟ

แนวคิดโครงการ

ธาดา ทาวน์ เคิร์ฟ

“ความสุขเหนือระดับที่คุณสัมผัสได้

บนเนินเขาที่สวยที่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ด”

” เพราะความสมบูรณ์แบบของครอบครัว เกิดจากพื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้านที่ออกแบบให้สวยงามทันสมัย ตอบรับกับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ทุกคนได้มีอิสระอย่างเต็มที่เพื่อการพักผ่อนได้ในทุกวัน “

ลงทะเบียน

โครงการธาดาทาวน์ เคิร์ฟ