กิตินันท์ กรุ๊ป || Kitinan Group

โครงการแนะนำ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณค่า เพื่อมุ่งเน้นคุณภาพความเป็นอยู่ของทุกครอบครัว

ธาดาทาวน์ โลโก้

“ตื่นทีหลัง…แต่เข้างานก่อน”

เพิ่มเวลาแห่งความสุขสู่สุนทรียภาพแห่งการพักผ่อน ใกล้แหล่งงานหลายสถานที่ เช่น นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง นิคมฯอมตะซิตี้และนิคมฯเหมราช พร้อมแวดล้อมด้วยความสะดวกสบายอย่างครบครัน

ธาดาทาวน์ เคิร์ฟ

“ความสมบูรณ์แบบของครอบครัว”

พื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้านที่ออกแบบให้สวยงามทันสมัย ตอบรับกับประโยชน์สูงสุด ให้ทุกคนได้มีอิสระอย่างเต็มที่เพื่อการพักผ่อนได้ในทุกวัน

ธาดาทาวน์ โลโก้

“ตื่นทีหลัง…แต่เข้างานก่อน”

เพิ่มเวลาแห่งความสุขสู่สุนทรียภาพแห่งการพักผ่อน ใกล้แหล่งงานหลายสถานที่ เช่น นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ดระยอง นิคมฯอมตะซิตี้และนิคมฯเหมราช พร้อมแวดล้อมด้วยความสะดวกสบายอย่างครบครัน

ธาดาทาวน์ เคิร์ฟ

“ความสมบูรณ์แบบของครอบครัว”

พื้นที่ทุกตารางนิ้วของบ้านที่ออกแบบให้สวยงามทันสมัย ตอบรับกับประโยชน์สูงสุด ให้ทุกคนได้มีอิสระอย่างเต็มที่เพื่อการพักผ่อนได้ในทุกวัน

วีดีโอแนะนำโครงการ